Kadonation logo
100km ter nagedachtenis van Marc en ter preventie van zelfdoding
Door: An - Cindy - Vera - Toon & Nancy .
voor VZW Tout Bien - Okidoki + 100kmMarc

100km ter nagedachtenis van Marc en ter preventie van zelfdoding

€ 2.100,00
verzameld

Beschrijving

Hallo! Hoe gaat het met jou?

We hebben een potje gemaakt met Kadonation om gemakkelijk geld in te zamelen voor ons goed doel, het taboe rond zelfdoding de wereld uit te helpen en ter versterking van onze 100km lange uitdaging op 11 augustus '17!

Je kan rechtstreeks bijdragen via je bankkaart door op bijdragen te klikken.
Kies zelf of je bijdrage zichtbaar mag zijn voor anderen of niet. De betalingen gebeuren steeds via een beveiligde verbinding.

Nog even ter herinnering waarom we dit project hebben gelanceerd en waarom we nu net deze vzw willen ondersteunen.

PERSOONLIJKE MOTIVATIE: Marc was een heel sportief ingestelde makker en hoe kunnen we hem beter in herinnering brengen door zelf een sportieve uitdaging aan te gaan? De eindlijn van de 100km van Bornem (alomgekend als de Dodentocht, als is deze benaming in dit geval wat bitter) is ons finaal doel.

GEMEENSCHAPSGERICHTE MOTIVATIE: Sinds 1950 is het aantal zelfdodingen met 60% gestegen. Binnen Europa zijn we na Finland koploper inzake zelfdoding. Bij jongeren haalt België de 12 de plaats op de wereldranglijst en zelfs de 7 de plaats bij meisjes.
Zelfdoding is een erg complex probleem. Zeker bij jongeren. Biologische en psychologische oorzaken kunnen aan de basis liggen, alsook maatschappelijke en sociale stressoren.
Zelfdoding hangt ook samen met de neiging om weinig te praten over psychische moeilijkheden. Het taboe rond psychisch lijden is immers groot.

WAT IS HET DOEL VAN DE VZW?
Zij willen het aantal zelfdodingen aanzienlijk terugdringen. Concreet willen zij het huidige, trieste cijfer van 18,7 per 100.000 inwoners (Eurostat 2012) te herleiden tot lager dan de resultaten van de EU-28 (11,9 per 100.000) en zelfs van gegevens van Nederland (10,7 per 100.000). De vzw stelt vast dat er reeds veel lovenswaardige initiatieven en preventie acties zijn maar dat ze zich vrijwel allemaal concentreren op depressie. Daarom concentreren zij zich op suïcide bij jongeren. M.a.w. we willen een stap verder gaan dan de andere initiatieven. Vooreerst door het taboe te doorbreken dat zelfdoding nog altijd is en door suïcide bespreekbaar te maken. Niet alleen voor mensen met suïcidale gedachten, maar ook voor al wie hen omringt.
Bovendien willen ze betere opvangmogelijkheden creëren voor mensen die een zelfdodingspoging ondernemen. Vandaag worden zij en hun naasten niet of nauwelijks begeleid. De kans is dan ook groot dat zij het opnieuw proberen. Het is cruciaal dat hier aan gewerkt wordt.


Alvast bedankt voor jullie ondersteuning en te geloven in ons project!

https://www.facebook.com/100kmMarc/

 

Groetjes,

An - Cindy - Vera - Toon & Nancy

Lijst met bijdragers

Updates

Nog geen updates geplaatst