Kadonation logo
Door: Olivier Van Herck
voor WeLeaf

Skate Tracks: van Quebec tot Amsterdam

€ 880,00
verzameld van de € 0,35

Beschrijving

Op 7 oktober kwamen we na 52 dagen in de kano aan in Fort Kent, Maine. Het was het einde van een lange kanotocht, en de plannen die we sinds Mexico gemaakt hadden. We fietsten 7.500 kilometer door Mexico, Guatemala, Belize en de VS. We wandelden 1.000 kilometer over de Appalachian Trail en voltooiden de 1.200 kilometer van de Northern Forest Canoe Trail. Maar het is niet het einde van onze reis. Onze nieuwe plannen liggen alweer klaar en zijn uitdagender dan ooit ervoor. De Skate Tracks komen eraan!

De Skate Tracks staan in het teken van nieuwe manieren om te reizen op eigen kracht en duurzaam reizen. Vanuit Vancouver reizen we met de trein tot in Quebec City. Van daaruit binden we de ski's aan en gaan we 3.000 kilometer door de barre winter van Canada trekken. De temperatuur blijft overdag ver onder het vriespunt en de routes die we volgen bestaan alleen in de winter. Het wordt een enorme uitdaging, zowel fysiek als mentaal. Vanuit het oosten van Canada proberen we te liften met een vrachtschip naar Engeland. Als dat lukt, zullen we daaruit starten met een roller skate avontuur door Europa langs verschillende European Rewilding area's. Meer dan 4.000 kilometer op kleine wieltjes over de Europese wegen. Dit laatste avontuur brengt ons terug waar het drie jaar geleden allemaal begon, thuis. 

Voor deze nieuwe avonturen hebben we heel wat nieuwe spullen nodig. Ski's, een pulka, skates en winterkleding om ons te beschermen tegen temperaturen ver onder het vriespunt. De winter in Canada is hard met dagtemperaturen tot -30 graden. Help jij ons op weg?

De helft van jullie bijdragen gebruiken we voor een project in samenwerking met Rewilding Europe. Wij willen samen met jou een bedrag bij elkaar sparen om één bizon los te laten laten in een van de rewilding area’s. Onze bizon zit al in het fokprogramma, hij is klaar om geboren te worden! Om het beestje groot te brengen, klaar te maken voor zijn wilde leventje en zijn transport naar zijn toekomstige habitat in de Roemeense Karpaten te organiseren, heeft Rewilding Europe een bedrag van 3.500 euro nodig. Dat is een hoop! Maar dat is ook de realiteit. Wij willen ‘onze’ bizon zien rondhuppelen. Maak er ook een beetje jouw bizon van en help ons het bedrag bij elkaar te sparen! 

Eenmaal onderweg zorgen wij natuurlijk voor inspirerende reisverhalen, mooie filmpjes en veel foto's! Kijk maar even op www.weleaf.nl of www.instagram.com/weleaf.nl 

Je kan rechtstreeks bijdragen via IDEAL of Bancontact door rechts op 'bijdragen' te drukken. De betalingen gebeuren steeds via een beveiligde verbinding en je kan zelf kiezen zelf of je bijdrage zichtbaar mag zijn voor anderen of niet. Wil jij liever rechtstreeks naar ons een bedrag overmaken, dan kan dat op het rekeningnummer NL10 ASNB 0709 2268 61.

Als je liever ons alleen steunt, of liever alleen Rewilding Europe, dan kan je dat even vermelden bij de donatie!

Een warme reisknuffel!

Zoë en Olivier


ENGLISH

On October 7th we arrived in Fort Kent, Maine after 52 days in the canoe. It was the end of a long canoe trip, and the plans we had made since Mexico. We cycled 7,500 kilometers through Mexico, Guatemala, Belize and the US. We walked 1,000 kilometers on the Appalachian Trail and completed the 1,200 kilometers of the Northern Forest Canoe Trail. But it is not the end of our journey. Our new plans are ready and are more challenging than ever before. The Skate Tracks are coming!

The Skate Tracks are all about new ways to travel on human power and sustainable travel. We travel by train from Vancouver to Quebec City. From there we tie up the skis and go 3,000 kilometers through the harsh winter of Canada. The temperature remains well below freezing during the day and the routes we follow exist only in winter. It will be a huge challenge, both physically and mentally. From the east of Canada we try to hitch a cargo ship to England. If that succeeds, we will start with a roller skate adventure through Europe along various European Rewilding areas. More than 4,000 kilometers on European roads on small wheels. This last adventure brings us back where it all started three years ago, at home.

We need a lot of new stuff for these new adventures. Skis, a pulka, skates and winter clothing to protect us from temperatures far below freezing. The winter in Canada is harsh with day temperatures below -30 degrees. Do you help us getting started?

We use half of your contributions for a project in collaboration with Rewilding Europe. We want to save an amount together with you to release one bison in one of the rewilding areas. Our bison is already in the breeding program, he is ready to be born! To raise the animal, prepare it for its wild life and organize its transport to its future habitat in the Romanian Carpathians, Rewilding Europe needs an amount of 3,500 euros. That's a lot! But that is also the reality. We want to see "our" bison running free. Make it a bit of your bison and help us save the amount!

Once on the road, we provide inspiring travel stories, beautiful videos and many photos! Have a look at our website www.weleaf.nl/en and our Instagram and Facebook

You can contribute directly via VISA. The payments always take place via a secure connection and you can choose for yourself whether your contribution may be visible to others or not.

If you prefer to support only us, or only Rewilding Europe, you can leave a note during the donation process.

Warm travel greets!

Zoë and Olivier

Lijst met bijdragers

Updates

Olivier Van Herck 5 jaar geleden

Nieuwe reisplannen toegevoegd!

Olivier Van Herck 5 jaar geleden

Goed nieuws! Zoë is genezen verklaard! Op 30 januari gingen we naar de eindcontrole in het ziekenhuis en deze keer waren er geen verrassingen. Alles is goed hersteld en Zoë mag terug rustig aan de conditie werken. We kunnen niet wachten om te vertrekken. 22 februari komt snel dichterbij!

Olivier Van Herck 6 jaar geleden

Vrijdag 14 december gingen we naar het ziekenhuis voor de eindcontrole. Helaas is het buikvlies in een van de openingen niet goed dicht. Het is een opening van amper 4 mm, maar met de sportintensiteit die wij doen, moet er iets gebeuren. Zoë gaat op 3 januari opnieuw onder het mes. Het is gelukkig een eenvoudige operatie, maar er volgt opnieuw een rustperiode van 4 weken. Ons vertrek van 21 januari moeten we dus uitstellen. Niet getreurd, want we hebben een nieuwe datum: vrijdag 22 februari!!