Kadonation logo
Stichting Vitaal na Chemo
Organisé par: Chris Badenbroek
pour Stichting Vitaal na Chemo

Stichting Vitaal na Chemo

€ 831,00
Rassemblé

Description

Dag iedereen!

Wij zijn de Stichting “Vitaal na Chemo”. Wij zijn een groep (ex) kankerpatiënten, allen ervaringsdeskundigen, die veel last hebben gehad van de bijwerkingen van chemotherapie, zoals vermoeidheid, energie- en concentratieverlies en zenuwpijnen (neuropathie) in handen en voeten.

Wij zijn allemaal succesvol behandeld door Chemo Clean Up te Zwolle. Al na 3-6 weken traden er aanzienlijke verbeteringen op. Hierdoor werden wij weer vitaler, hebben de kwaliteit van leven  teruggekregen en nemen weer volledig deel aan gezin, werk, samenleving en/of sport. Deze behandeling zorgt er bovendien voor dat het lichaam zich op natuurlijke wijze van de chemoresten ontdoet, zodat er ook geen kans meer is op terugkeer.
Dat is de reden dat wij besloten ons te organiseren in de stichting “Vitaal na Chemo”

Daarmee kunnen we deze behandeling bekend maken bij een veel groter aantal mensen die last hebben van bijwerkingen en bij oncologen, andere artsen en verpleegkundigen die in de spreekkamers geconfronteerd worden met deze klachten. Ook omdat er tot nu toe geen oplossingen bekend zijn en er van uit wordt gegaan dat de klachten vanzelf weer over moeten gaan.

Maar hoe kunnen we bekendheid vergroten, zonder een website?  Hoe kunnen we met mensen communiceren als er geen ervaringsplatform in de website is opgenomen? En hoe kunnen we onze doelstellingen overbrengen zonder website?
Hiervoor is geld nodig. Voor zowel het bouwen van de website als het onderhoud.

Heel graag doen wij een beroep op u. Met uw bijdrage kan de website een belangrijk middel worden, waardoor zoveel mogelijk mensen hun vitaliteit terug kunnen krijgen.

Er kan rechtstreeks bijgedragen worden door op BIJDRAGEN te klikken. Kies zelf of de bijdrage zichtbaar mag zijn voor anderen of niet. De betalingen vinden plaats via een beveiligde verbinding.

Alvast bedankt

Bestuur  en deelnemers “Vitaal na Chemo”

Voor meer informatie, zie www.vitaalnachemo.nl


Liste des contributeurs

Mises à jour

Chris Badenbroek Il y a 5 ans

De Stichting Vitaal na Chemo is opgericht op 13 december 2018. M.i.v. deze datum is de stichting een ANBI geworden, met RSIN 859487064 . Dit betekent dat uw bijdrage in aanmerking kan komen als gift bij uw belastingaangifte.