Kadonation logo
Naomi goes Barcelona
By: Naomi Sanz Lopez
for Naomi Sanz Lopez

Naomi goes Barcelona

€ 710,00
collected

Description

Binnen vier weken is het zover! Eind januari krijg ik de waanzinnige kans om vijf maanden in het buitenland te gaan studeren. Mijn grootste doel van deze Erasmus is mijn Spaans bij te schaven en hopelijk viertalig terug thuis te komen. Daarom koos ik voor mijn vaderlandje Spanje en vertrek ik naar Barcelona.


Om mijn ouders te bedanken dat zij mij deze prachtige kans bieden, zou ik graag centjes inzamelen zodat zij niet volledig hoeven op te draaien voor deze hoge kosten. Zelf heb ik de afgelopen vijf maanden geld gespaard door te werken tijdens de zomervakantie en gedurende de weekends om op die manier mijn ouders een beetje te kunnen helpen. Ondanks deze moeite, blijft het een zware kost. De gemiddelde kostprijs van een kamer in Barcelona ligt een pak hoger dan in de rest van het land. Hier komen nog algemene kosten zoals eten, boeken, schooluitstappen, abonnement voor het openbaar vervoer, enz. bij. 


Aangezien ik deze bijzondere ervaring niet wil laten schieten en er alles aan wil doen om mijn droom waar te maken, zou ik heel graag een crowdfunding opstarten om mijn Erasmus-ervaring aangenamer te maken. Ik heb geen exact bedrag in het hoofd, want alle beetjes helpen en alle hulp is enorm welkom. Hoe groot of hoe klein de gift ook is, het zou veel betekenen voor me en ik zou jullie ontzettend dankbaar zijn!! J


Dit bericht mag met veel plezier gedeeld worden J


Alvast bedankt!


Met liefdevolle en zonnige kusjes,

Naomi xxOnly four weeks left before the big adventure can begin! At the end of January, I’ll get the amazing opportunity to study abroad during five months. My main purpose of this study exchange is to improve my Spanish and hopefully coming back home quadrilingual. This is why I chose my father’s country Spain and I’ll be going to Barcelona.


To thank my parents for offering me this wonderful opportunity, I’d like to raise money to help them with this high cost. I personally have saved money this past five months by working during the summer vacation and during the weekends so I can help my parents a little bit. Despite this effort, it remains a heavy cost. The average cost of a room in Barcelona is a lot higher than in the rest of the country. Not to forget general costs such as food, schoolbooks, subscription for public transports, etc.


I wouldn’t want to miss this extraordinary experience and I would therefore like to try everything I can to make this dream come true. That’s why I really would like to start a crowdfunding to make this whole experience more enjoyable. I don’t have an exact amount in mind, because any help is very welcome. How big or how small the donation is, it would mean a lot to me and I would be incredibly grateful!! J


This post may be gratefully shared J


Thanks a lot in advance!


With lovely and sunny kisses,

Naomi xx

List of contributors

News items

No updates posted yet